Адміністрація закладу

Тименко Валентина Вікторівна – завідувач

На посаді керівника закладу з 2013 року.

Планує роботу колективу в умовах колегіальності, проектує взаємодію всіх структур і служб дитячого садка, сприяє створенню ділової творчої атмосфери в колективі. 

Спонукає працівників до змін, оновлення, удосконалення. Її мета – поєднання дієвого керівництва та допомога  у розвитку професійної майстерності,  активізація творчого потенціалу кожного педагога – дослідника з високим рівнем професіоналізму. Велику увагу приділяє встановленню психологічного контакту з кожним працівником і всім колективом, створенню ситуації успіху.

Вимоглива, готова до конструктивної взаємодії,   прагне забезпечити високу якість роботи та позитивний імідж дошкільного навчального закладу.

Планує процеси для досягнення бажаних результатів розвитку дошкільного навчального закладу. Здійснює керівництво у відповідності до законодавчих та нормативних документів, визначення перспектив розвитку навчального закладу

Дотримується соціальних норм і правил, продуктивно співпрацює з керівниками підприємств та організацій задля забезпечення повноцінного функціонування  дошкільного закладу.

 

Ковальова Надія Іванівна – вихователь – методсит

На посаді з 1995 року. За результатами атестації  присвоєно кваліфікаційну категорію “Спеціаліст вищої категорії”, звання “Старший вихователь”.

Виявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості. Володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно використовує та поширює їх у професійному середовищі. Постійно здійснює керівництво освітньою діяльністю педагогічного колективу дошкільного закладу, організовує роботу методичного кабінету та надає методичну допомогу вихователям.

Вона велику увагу приділяє встановленню психологічного контакту з кожним працівником і всім колективом, створенню ситуації успіху. Активно впроваджує інтерактивні форми та методи роботи з педагогічними кадрами, вміє продукувати оригінальні інноваційні ідеї.

У 2016 році нагороджена Подякою Міністерства освіти і науки України за сумлінну та бездоганну працю, плідну педагогічну діяльність, значний особистий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління Сумщини.

З 2011року  голова місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації «Асоціація працівників дошкільної освіти».

 

Нємцева Світлана Миколаївна – практичний психолог

На посаді з 2007 року. За результатами атестації  присвоєно кваліфікаційну категорію “Спеціаліст першої категорії”.

Виявляє ґрунтовну професійну компетентність, використовує сучасні освітні технології, методичні прийоми психологічного забезпечення розвитку і виховання дітей раннього та дошкільного віку. Методом психодіагностики, психопрофілактики, психолого-педагогічної корекції, консультування надає допомогу вихованцям, педагогам, батькам.

Системний підхід до роботи, конструктивність, вибір найефективніших шляхів розв’язування проблем, широке використання творчих, нестандартних форм і методів роботи, постійний пошук нових перспективних напрямків педагогічної діяльності, уміння проводити швидкий і точний психологічний аналіз ситуації, впевненість у своїх діях і вчинках, висока вимогливість до себе і оточуючих, інтелігентність, чарівність, увага до людей, чуйність – далеко не повний перелік якостей, притаманних Світлані Миколаївні,  яку люблять, цінують і шанують колеги, вихованці, батьки.

 

Щербак Тетяна Вікторівна – сестра медична старша

На посаді з 2001 року. За результатами атестації присвоєно кваліфікаційну категорію “Спеціаліст першої категорії”.

За час роботи показала свої теоретичні і практичні вміння, як здібний, добре підготовлений спеціаліст. Професійні обов’язки виконує добросовісно. Виявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи,  досконало володіє  технікою необхідних медичних маніпуляцій. При необхідності надає домедичну допомогу  хворим дітям, працівникам закладу у невідкладних станах. В своїй роботі суворо дотримується правил асептики та антисептики, дотримується санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму. Бережливо відноситься до медичного інструментарію. Достатньо уваги приділяє санітарно-освітній роботі.

Продуктивно працює над питанням організації профілактично-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку, забезпечує високу результативність, якість своєї праці. Систематично проводить консультативно-просвітницьку роботу з працівниками закладу, батьками вихованців. Відзначається загальною культурою, додержується етичних норм, поважає гідність дитини.