Кадровий склад

Кількісний склад працівників закладу:

  • кількість штатних одиниць за штатним розписом – 45,19

  • кількість фактично зайнятих посад – 44,74

  • кількість педагогічних працівників – 20

  • обслуговуючого персоналу – 23

  • кількість педагогічних працівників за посадами: завідувач -1, вихователь-методист – 1, музичний керівник – 2, вихователів – 13, керівник гуртка – 1, інструктор з фізичного виховання – 1, практичний психолог – 1, вихователь з образотворчої діяльності – 1.

  • педагогів з повною вищою освітою – 20 осіб.