Педагогічні працівники

  Глущенко Людмила Валеріївна – вихователь.

За результатами атестації встановлено кваліфікаційну категорію “Спеціаліст вищої категорії”. Педагогічний стаж роботи 38 років.

Людмила Валеріївна виявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало володіє ефективними формами роботи, методами виховання та навчання дітей дошкільного віку. 

Працює над питанням художньо-мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку, досягла позитивних результатів щодо впровадження в практику роботи інтерактивних методів з розвитку мовлення дошкільників. Використовує сучасні форми і методи навчання, враховує у роботі індивідуальні особливості своїх вихованців. Під час проведення різних видів роботи з дітьми перевагу надає інтерактивним , ігровим методам і прийомам, інноваційним формам організації дитячого колективу.

  Покотило Людмила Степанівна – вихователь.

За результатами атестації встановлено кваліфікаційну категорію “Спеціаліст першої категорії”. Педагогічний стаж роботи – 14 років.

Людмила Степанівна володіє сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами роботи з дітьми дошкільного віку, використовує методи компетентно-орієнтованого підходу до організації освітнього процесу. Реалізує диференційований підхід до вихованців, виявляє, вивчає і враховує в своїй педагогічній діяльності їх індивідуальні особливості.

Постійно вдосконалює свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру. Застосовує інноваційні технології в процесі організації життєдіяльності дітей дошкільного віку. Результативно працює над впровадженням  технології формування інформаційно-ігрової творчості, методу застосування коректурних таблиць у роботі з дітьми. Це сприяє повноцінному пізнавальному розвитку дітей, засвоєнню кожною дитиною необхідних знань, умінь, навичок. 

   Токаренко Світлана Миколаївна – вихователь.

За результатами атестації педагогічних працівників встановлено кваліфікаційну категорію “Спеціаліст вищої категорії”. Педагогічний стаж роботи – 34 роки.

Світлана Миколаївна виявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало володіє ефективними формами роботи, методами виховання та навчання дітей дошкільного віку. Вмілий, здібний педагог, завжди в пошуку нових, ефективних форм роботи з дітьми.

Продуктивно працює над виконанням завдань Базового компонента дошкільної освіти, досягла значних результатів щодо реалізації завдань соціально розвитку дітей дошкільного віку з економічного виховання, що сприяє розвитку соціальної компетентності, вихованню моральних норм поведінки дошкільників. Виховує  у дітей повагу до батьків, культурно-національних, духовних цінностей України. Під час проведення різних видів роботи з дітьми перевагу надає ігровим методам і прийомам, інноваційним формам організації дитячого колективу.

   Поддяча Ніна Олександрівна – вихователь.

За резутьтатами атестації встановлено кваліфікаційну категорію “Спеціаліст вищої категорії”. Педагогічний стаж роботи – 28 років.

Ніна Олександрівна виявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало володіє ефективними формами роботи, методами виховання та навчання дітей дошкільного віку. Вмілий, здібний педагог, завжди в пошуку нових, ефективних форм роботи з дітьми.

Продуктивно працює над виконанням завдань Базового компонента дошкільної освіти, досягла значних результатів щодо реалізації завдань соціально-морального розвитку дітей дошкільного віку з національно-патріотичного виховання. Виховує  у дітей повагу до батьків, культурно-національних, духовних цінностей України.  Конструктивна діяльність вихователя пов’язана з проектуванням, плануванням роботи з вихованцями та батьками.

   Постоєнко Оксана Олександрівна – вихователь.

За результатами атестації встановлено кваліфікаційну категорію “Спеціаліст першої категорії”. Педагогічний стаж роботи – 12 років.

Оксана Олександрівна – молодий перспективний вихователь, проявляє високий рівень професіоналізму, впроваджує інноваційні форми і методи освітньо-виховної роботи з дітьми   дошкільного віку, творчо використовує кращий педагогічний досвід.

Має позитивні результати у впровадженні технології Г.Чепурного «Мнемотехніка технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти». Під час проведення різних видів роботи з дітьми перевагу надає діяльнісному підходу, ігровим методам і прийомам, що сприяє повноцінному мовленнєвому, пізнавальному розвитку дітей, засвоєнню кожною дитиною необхідних знань, умінь, навичок. Володіє вмінням встановлювати контакт з вихованцями, батьками, колегами по роботі.

  Новгородцева Світлана Володимирівна – інструктор з фізкультури.

За результатами атестації встановлено кваліфікаційну категорію “спеіаліст першої категорії”. Педагогічний стаж роботи – 33 роки.

Світлана Володимирівна має високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, проявляє ґрунтовну професійну компетентність, зарекомендувала себе як досвідчений та відповідальний працівник.

Активно використовує  у роботі з дітьми систему М.Єфіменка. Продуктивно працює над питанням фізичного розвитку дітей дошкільного віку, впроваджує нетрадиційні, ігрові, сюжетні заняття з елементами психогімнастики, з використанням нетрадиційних методів оздоровлення фітбол-гімнастики, степ-аеробіки. Реалізує диференційований підхід до вихованців, враховує в своїй педагогічній діяльності їх індивідуальні особливості. Творчо використовує кращий педагогічний досвід.

  Псарьова Таміла Василівна – вихователь.

За результатами атестації встановлено кваліфікаційну категорію “Спеціаліст вищої категорії”. Педагогічне звання “Старший вихователь”. Педагогічний стаж роботи – 32 роки.

Таміла Василівна виявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи досконало володіє ефективними формами роботи, методами виховання та навчання дітей дошкільного віку. Забезпечує реалізацію завдань Базового компонента дошкільної освіти.

Працює над питанням художньо-мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку. Використовує сучасні форми і методи навчання, враховує у роботі індивідуальні особливості своїх вихованців. Під час проведення різних видів роботи з дітьми перевагу надає ігровим методам і прийомам, інноваційним формам організації дитячого колективу. Творчо використовує кращий педагогічний досвід. Постійно працює над своїм фаховим вдосконаленням. Є постійним наставником для молодих вихователів.

  Гриценко Оксана Романівна – вихователь

За результатами атестації присвоєно кваліфікаційну категрію “Спеціаліст вищої категорії”. Педагогічний стаж роботи – 21 рік.

Оксана Романівна виявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи. Досягла значних результатів щодо реалізації завдань емоційно-ціннісного розвитку дітей та їх відповідального ставлення до природнього довкілля. Під час проведення різних видів роботи з дітьми перевагу надає діяльнісному підходу, ігровим методам і прийомам, інноваційним формам організації дитячого колективу.

Відзначається загальною культурою, додержується педагогічної етики, моралі, поважає гідність дитини. Користується авторитетом серед колег, батьків дітей, товариська,  відкрита у спілкуванні.

    Федоренко Любов Михайлівна – вихователь.

За результатами атестації встановлено кваліфікаційну категорію “Спеціаліст першої категорії”. Педагогічний стаж роботи – 25 років.

Любов Михайлівна проявляє грунтовну професійну компетентність, зарекомендувала себе як відповідальний педагог. Володіє ефективними формами роботи, методами виховання та розвитку дітей дошкільного віку.

Вмілий, здібний вихователь, завжди в пошуку нових, ефективних форм роботи з дітьми. Продуктивно працює над реалізацією завдань Базового компонента дошкільної освіти, питанням формування компетентної особистості дітей дошкільного віку, досягла значних результатів у організації роботи щодо впровадження проектної технології у роботі з дошкільниками, що позитивно сприяє повноцінному пізнавальному розвитку дітей, засвоєнню кожною дитиною необхідних знань, умінь, навичок, уміння використовувати набутий досвід під час розв’язання практичних завдань.

  Токаренко Світлана Григорівна – вихователь.

За результатами атестації встановлено кваліфікаційну категорію “Спеціаліст першої категорії”. Педагогічний стаж роботи – 11 років.

Світлана Григорівна перспективний молодий педагог, проявляє достатній рівень професіоналізму, забезпечує реалізацію завдань Базового компонента дошкільної освіти. Володіє сучасними освітніми технологіями,  використовує методи особистісно-орієнтованого підходу до організації освітнього процесу. Реалізує диференційований підхід до вихованців, виявляє, вивчає і враховує в своїй педагогічній діяльності їх індивідуальні особливості, сприяє розвитку здібностей дітей на основі їхніх задатків та обдарувань.

Досягла значних результатів щодо реалізації завдань соціально-морального розвитку дітей дошкільного віку, виховує повагу до батьків, культурно-національних, духовних цінностей України.

   Олійник Олена Миколаївна – вихователь з образотворчої діяльеості.

За результатами атестації встановлено кваліфікаційну категорію “Спеціаліст вищої категорії”, педагогічне звання “Вихователь-методист”.

Олена Миколаївна досягла високого рівня професіоналізму, проявляє ґрунтовну професійну компетентність. Продуктивно працює над питаннями розвитку творчості дошкільників, забезпечує високу результативність, якість своєї праці.

Вмілий, здібний педагог, завжди в пошуку нових, ефективних форм роботи з дітьми. Продуктивно працює над виконанням завдань Базового компонента дошкільної освіти, досягла значних результатів щодо реалізації завдань художньо-естетичного  розвитку дітей дошкільного віку ознайомленню  з творами народно-прикладного мистецтва, які є ефективним засобом духовного розвитку дітей та реалізуються в художньо-естетичній, образотворчій діяльності. Систематично організовує художні виставки  в дошкільному навчальному закладі на різноманітну тематику, персональні виставки обдарованих дітей.

   Прийма Анна Вікторівна – музичний керівник.

За результатами атестації встановлено кваліфікаційну категорію “Спеціаліст другої категорії”. Педагогічний стаж роботи – 8 років.

Анна Вікторівна  перспективний, здібний, вмілий педагог. Здійснює музичну освіту і естетичне виховання дітей дошкільного віку. Володіє та якісно використовує у роботі з дітьми сучасні освітні технології, методичні прийоми, педагогічні засоби, різні форми організації музичної діяльності вихованців.

Систематично проводить музичні заняття, музичні концерти, бере активну участь у організації свят, дитячих розваг. Виявляє музичні задатки, обдарування дітей, дбає про розвиток їхніх здібностей, талантів у різних видах музичної діяльності, використовує диференційований та індивідуальний підхід до вихованців.  Продуктивно працює над питанням впровадження інноваційних технологій у роботі з  дітьми дошкільного віку.

   Чечоткіна Мирослава Миколаївна – музичний керівник.

За резуьтатами атестації встановлено кваліфікаційну категорію “Спеціаліст вищої категорії”. Педагогічний стаж роботи – 19 років.

Мирослава Миколаївна висококваліфікований, здібний, вмілий педагог. Планує, організовує та здійснює музично-естетичне виховання дітей з урахуванням психологічних, фізіологічних та індивідуальних особливостей розвитку дітей на певних вікових етапах розвитку.

Досконало володіє ефективними новітніми формами, методами освітньо-виховної роботи з музичного виховання дітей дошкільного віку, забезпечує високу результативність, якість, оригінальність своєї праці. Професійно підходить до складання сценаріїв музичних розваг, свят, вистав, концертів. Працює над формуванням у дітей основ музичної культури, розвиває музичні здібності. Сприяє розвитку дитячої творчості, стимулює прагнення дітей до імпровізації та самовираження, дає можливість прилучати їх до системи цінностей, культури і традицій українського народу. 

   Панченко Валентина Вікторівна – вихователь.

За результатами атестації встановлено кваліфікаційну категорію “Спеціаліст першої категорії”. Педагогічний стаж роботи – 10 років.

Валентина Вікторівна проявляє високий рівень професіоналізму, забезпечує реалізацію завдань Базового компонента дошкільної освіти. Реалізує діяльнісний підхід до організації життєдіяльності вихованців, виявляє, вивчає і враховує в своїй педагогічній їх індивідуальні особливості.

Досягла значних результатів щодо організації   експерементально-дослідницької діяльності дітей, що сприяє особистісному, пізнавальному розвитку дітей, засвоєнню кожною дитиною необхідних знань, умінь, навичок. Працює над питанням забезпечення наступності у виробленні єдиних вимог до дітей старшого дошкільного віку та учнів першого класу. Працює у тісній взаємодії з сім’єю, надає їй консультативну педагогічну допомогу. Користується авторитетом серед колег, батьків вихованців.  Відзначається загальною культурою, моральними якостями.

   Таранченко Ірина Анатоліївна – вихователь.

Має вищу педагогічну освіту. Педагогічний стаж роботи – 5 років.

Проявляє достатній професіоналізм, використовує сучасні форми і методи освітньо-виховної роботи з дітьми дошкільного віку, творчо використовує кращий педагогічний досвід. Здійснює розвиваючий, виховний, освітній педагогічний процес. Застосовує інноваційні технології під час організації роботи з дітьми.  Працює над питанням організації ігрової діяльності дітей. Вивчає досвід колег дошкільного закладу, запроваджує в практику роботи організацію групової, індивідуальної роботи з дітьми.

 

 

   Нестеренко Ірина Олександрівна – вихователь.

Має вищу педагогічну освіту. Педагогічний стаж роботи – 5 років.

Добре володіє ситуацією у дитячому колективі, враховує у роботі індивідуальні особливості своїх вихованців. Під час проведення різних видів роботи з дітьми перевагу надає ігровим методам і прийомам, що сприяє невимушеному засвоєнню кожною дитиною необхідних знань, умінь, навичок, створює умови для повноцінного розвитку дітей. Додержується педагогічної етики, моралі, поважає гідність дітей.

 

 

   Довгаленко Наталія Юріївна – вихователь.

Має вищу педагогічну освіту. Педагогічний стаж роботи – 5 років.

Молодий, здібний, творчий педагог.  Виявляє грунтовну професійну компетентність, та достатній рівень науково-теоретичної та фахової підготовки, володіє формами, методами виховання, розвитку та навчання дітей.  Працює з дітьми по принципах діалогу, які засновані на понятті і прийнятті  особистості дитини, здатності стати на його позицію. Володіє вміння встановлювати контакт з вихованцями, батьками, колегами по роботі. Додержується педагогічної етики, моралі.

 

     

Павленко Людмила Григорівна – вихователь

Має вищу педагогічну освіту. Педагогічний стаж роботи – 5 років

Досягла достатнього рівня професіоналізму, проявляє ґрунтовну професійну компетентність. Впроваджує сучасні освітні методи та  технології  у роботі з дітьми. Використовує особистісно-орієнтований підхід до організації освітнього процесу. У своїй діяльності вихователь активно застосовує ігрові форми роботи з дітьми. Вміє зацікавити дітей, домагається ефективного засвоєння ними знань. Постійно підвищує професійний рівень, педагогічну майстерність.