Сторінка медичної сестри

ПРІОРИТЕТНИМИ НАПРЯМКАМИ ЩОДО МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «БАРВІНОК» ВИЗНАЧЕНО ТАКІ:

— збереження і зміцнення здоров’я дітей;

— забезпечення ефективного фізичного розвитку дітей;

— формування у дітей свідомого ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих як до найвищої індивідуальної і суспільної цінності.

Медичне обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі здійснюється у відповідності до Закону України «Про дошкільну освіту», Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 р. № 826, наказу МОЗ України та МОН України «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі» від 30.08.2005р. № 432/496.

Для роботи медичної сестри, організації медичного обслуговування дошкільників у дитячому садку створені всі необхідні умови. У своїй роботі медична сестра керується чинним законодавством, нормативно-правовими актами органів охорони здоров’я, освіти та науки, здійснює постійний контроль за станом здоров’я дітей, проведенням обов’язкових медичних оглядів дошкільників та працівників, профілактичних щеплень у порядку і в терміни, встановлені МОЗ України, надає невідкладну домедичну допомогу вихованцям у разі гострого захворювання або травми, здійснює контроль за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму; проводить санітарно-просвітницьку роботу серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників дошкільного навчального закладу; веде звітно-облікову медичну документацію в порядку, встановленому МОЗ України.

Див. за посиланням:  Річний план медичної сестри на 2020-2021н.р.

Див. за посиланням: Поради батькам до кого звернутись за медичною допомогою